Co nabízíme

Křty

Křty se provádějí v rámci bohoslužeb. Při ohlášení (3-4 týdny předem) je potřeba dohodnout termín pohovoru rodičů s poastorem a přinést rodný list. Křest je možné nahlásit v kanceláři farního úřadu. tel: 558 357 215

Sňatky

Před sňatkem je nutno přijít na pohovor s pastorem. Sňatek je potřeba ohlásit na faře nejpozději 1 měsíc před jeho konáním. Kontaktní osoba je diakon Jan Fojcik tel: 728 062 477

Pohřby

Před zařizováním pohřbu je potřeba nejprve dohodnout termín obřadu na faře.