Skupinky

Buňky

Pravidelná setkávání v užším společenství (zpravidla 6-15 osob), otevřené pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem i s lidmi a blíže se seznámit s poselstvím Bible a modlitbou.

Setkání probíhají zpravidla jednou za dva týdny v různých částech sboru.

Návsískupinky-2013

Kde: farní budova
Vedoucí: Mgr. Jan Wacławek
Kontakt: 736 627 502

Kde: farní budova
Vedoucí: Mgr. Marek Rusz
Kontakt: 774 929 782

Kde: sborový dům Emaus
Vedoucí: Mgr. Jan Fojcik
Kontakt: 728 062 477

Kde: sborový dům Emaus
Vedoucí: Ing. Robert Sikora
Kontakt: 606 293 148

Kde: Cibulcovi (rodinný dům)
Vedoucí: Jasio a Dorota Cibulcovi
Kontakt: 603 362 045, 732 249 514

Kde: sborový dům Emaus
Vedoucí: Hana Martýnková
Kontakt: 777 682 428

Kde: Fojcikovi (rodinný dům)
Vedoucí: Stanislav Fojcik
Kontakt: 602 476 815

Milíkov

Kde: Kawulokovi (rodinný dům)
Vedoucí: Jarek Kawulok
Kontakt: 732 954 221, 732 642 212

Jablunkov

Kde: Czyžovi (byt)
Vedoucí: Jaromír Czyž
Kontakt: 732 213 919, 732 742 256

Kde: Kotzurovi (rodinný dům)
Vedoucí: Radomír Kotzur
Kontakt: 731 686 754