AKTIVITY

přehled našich aktivit

Hudba

Křty se provádějí v rámci bohoslužeb. Při ohlášení (3-4 týdny předem), je potřeba dohodnout termín pohovoru rodičů s pastorem a přinést rodný list. Křest je

možné nahlásit v kanceláři farního úřadu: tel. 558 357 215.

Děti

Před sňatkem je nutno přijít na pohovor s pastorem. Sňatek je potřeba ohlásit na faře nejpozději 1 měsíc, před jeho konáním. Kontaktní osoba je diakon Jan Fojcik: tel: 728 062 477

Mladí

Před zařizováním pohřbu je potřeba nejprve dohodnout termín obřadu na faře.

Knihovna

Před zařizováním pohřbu je potřeba nejprve dohodnout termín obřadu na faře.

Maminky

Před zařizováním pohřbu je potřeba nejprve dohodnout termín obřadu na faře.

Starší generace

Před zařizováním pohřbu je potřeba nejprve dohodnout termín obřadu na faře.

Skupinky

Před zařizováním pohřbu je potřeba nejprve dohodnout termín obřadu na faře.