DĚTI

Informace o dětské službě

Nedělní besídka

Setkání pro starší děti v sálu farní budovy. Setkání probíhají každou neděli v 9:00 dle programu bohoslužeb.

Kontaktní osoby:

Pavel a Simona Kaletovi – Mobil: 606 779 008, 731 492 792

Klub Awana

Je mezinárodní neziskovou misijní organizací pro děti, která pracuje ve 110 zemích světa a pomáhá křesťanským sborům v jejich úsilí o duchovní výchovu mladé generace prostřednictvím tzv. Awana klubů. Více informací na stránkách této organizace.

Awana je program pro sborové děti mladšího školního věku. Awana seznamuje děti s cestou spásy prostřednictvím základních biblických veršů. Efektivita programu spočívá v práci s malými skupinkami. Propracovaný systém týmových her pomáhá dětem v jejich zrání uprostřed kolektivu vrstevníků.

Pravidelná setkání jsou každý pátek v české ZŠ Návsí od 16.30 hod. Klub je určen pro děti od 1. do 7. třídy. Srdečně zvou organizátoři!

Kontaktní osoby:

Tomasz Hlawiczka 

mobil: 776 259 707

Daniel Hlawiczka 

mobil: 608 363 127

www.awananavsi.blogspot.cz