Awana 2019/2020

Zveme Tě a Tvé kamarády na dětský klub AWANA

Co vás čeká: Speciální pohybové AWANA hry, seznamování se
s Biblí, další pestré aktivity, zpívání písní a spousta zábavy
Kdy: začínáme 4. 10. v 16:00 (potom každý pátek v 16:00)
Pro koho: děti od 1. do 7. třídy ZŠ
Kde: tělocvična české ZŠ Návsí
Cena: 500kč /rok (osobně nebo na účet)
Co s sebou: sportovní oblečení a sálovou obuv (světlá podrážka),
Bibli, psací potřeby, Awana triko, šerpu a příručku (ten, kdo má)

Další informace:

http://awananavsi.blogspot.com

Kontakt na hlavního vedoucího:

Tomasz Hlawiczka
+420 776 259 707

Awana plakát