Biblický kvíz/ Quiz Biblijny

Všichni jsou srdečně zváni/ Zapraszamy wszystkich serdecznie

Biblický kvíz / Quiz Biblijny

10. listopadu po bohoslužbě v salce na faře

2 kategorie – konfirmandé/dorost a mládež/dospělí
2 překlady – Ekumenický nebo wydanie
Towarzystwa Biblijnego w Polsce
Zgłoszenia: gabriela.gajdzica@hotmail.com / 604 194 760