Změny bohoslužeb od 7.10.2019 !!!

Drazí náveští sborovníci!

Z důvodů rozsáhlé rekonstrukce kostela jsme nuceni od 7. října 2019 náš náveský kostel na nějaký čas (2-3 týdny) uzavřít.

Bohoslužby se budou konat v přilehlém kulturním areálu za kostelem. Vždy společná bohoslužba v 9.00 hod.

Budeme vděčni za vaši aktivní pomoc, účast na brigádách je možné nahlásit na faře.

Děkujeme za shovívavost, prosíme o přímluvné modlitby!

S pozdravem pastor Jan Fojcik