Změny bohoslužeb od 7.10.2019 !!!

Drazí náveští sborovníci!
Práce na revitalizaci interiéru kostela zdárně pokračují, přesto není možné vykonávat bohoslužebné úkony v našem náveském kostele.
 
Přijali jsme pozvání píseckých sborovníků, bohoslužby se budou konat až do odvolání vždy v Písku v 9.00 hod. Všechny srdečně zveme!
Děkujeme za shovívavost, prosíme o přímluvné modlitby!
S pozdravem pastor Jan Fojcik