CO NABÍZÍME

přehled našich služeb

Křty

Křty se provádějí v rámci bohoslužeb. Při ohlášení (3-4 týdny předem), je potřeba dohodnout termín pohovoru rodičů s pastorem a přinést rodný list. Křest je

možné nahlásit v kanceláři farního úřadu: tel. 558 357 215.

Sňatky

Před sňatkem je nutno přijít na pohovor s pastorem. Sňatek je potřeba ohlásit na faře nejpozději 1 měsíc, před jeho konáním. Kontaktní osoba je diakon Jan Fojcik: tel: 728 062 477

Pohřby

Před zařizováním pohřbu je potřeba nejprve dohodnout termín obřadu na faře.