Biblický verš na rok 2019

Ani jedno ze všech dobrých slov, která Hospodin mluvil k domu izraelskému, nezapadlo: všechno se uskutečnilo. Jozue 21,45

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Galatským 5,1

AKTUALITY

Výročí založení sboru

Srdečně zveme na slavnostní  bohoslužbu u příležitosti založení sboru v Návsi, která se uskuteční v neděli 11.8.2019 v 9:00 v našem evangelickém kostele. Celý program na letáčku níže:

Pokračovat

Awana letní tábor 2019

Awana jede na tábor!  Letní Awana tábor se uskuteční 14.-24.8.2019 v Jeseníkách. Přihlášku odevzdávejete do 30.6 na faře nebo hlavnímu vedoucímu. Stáhnout si ji můžete zde. Počet míst je […]

Pokračovat

,,Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen“. (Jan 3:16-17)