Biblický verš na rok 2019

Ani jedno ze všech dobrých slov, která Hospodin mluvil k domu izraelskému, nezapadlo: všechno se uskutečnilo. Jozue 21,45

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Galatským 5,1

AKTUALITY

Biblická hodina 17.11.2019

Mládež SCEAV Návsí Vás zve na biblickou hodinu, která se uskuteční 17. listopadu 2019 od 17:00 na faře SCEAV Návsí. Hostem bude doc. ThDr. Tomáš Novotný, jenž bude mít […]

Pokračovat

FOTBALOVÝ KROUŽEK 2019/2020

FOTBALOVÝ KROUŽEK 2019/2020 Baví tě fotbal? Chcešpoznat nové kamarády? PŘIDEJ SE K NÁM. Hlavní náplní je především pohyb a hra s míčem. Děti se naučí základy fotbalu, ale důraz […]

Pokračovat

Awana 2019/2020

Zveme Tě a Tvé kamarády na dětský klub AWANA Co vás čeká: Speciální pohybové AWANA hry, seznamování se s Biblí, další pestré aktivity, zpívání písní a spousta zábavy Kdy: […]

Pokračovat

Změny bohoslužeb od 7.10.2019 !!!

Drazí náveští sborovníci! Práce na revitalizaci interiéru kostela zdárně pokračují, přesto není možné vykonávat bohoslužebné úkony v našem náveském kostele.   Přijali jsme pozvání píseckých sborovníků, bohoslužby se budou […]

Pokračovat

,,Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen“. (Jan 3:16-17)