VSTUPTE

Přijímejte se tedy navzájem, jako Kristus přijal vás do Boží slávy. Římanům 15:7

POSLECHNĚTE SI!

Přistupte pronárody a slyšte, národy, pozorně, poslouchejte! Izajáš 34:1

AKTUALITY

Konference Křesťan za katedrou

5-6.4.2019 Proběhne konference s názvem ,, Křesťan za katedrou“. Konference bude probíhat ve sborovém centru HUTNÍK v Třinci. Mezi účinkujícími budou např. Daniel Guńka, Dušan Havrila, Eliška Krmelová a […]

Pokračovat

Biblická hodina

V neděli 7.4 od 17:00 se bude na farě SCEAV v Návsí konat Biblická hodina na téma: ,,MOC SLOVA“. Našim hostem bude Erika Niedobová. Program pro děti bude zajištěn.

Pokračovat

Den rodiny 2019

Evangelický kostel v Písku, Vás zve na ,,Den Rodiny“ 2019, který proběhne v Sobotu 18. května 2019.

Pokračovat

,,Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen“. (Jan 3:16-17)