VSTUPTE

Ani jedno ze všech dobrých slov, která Hospodin mluvil k domu izraelskému, nezapadlo: všechno se uskutečnilo. Jozue 21,45

POSLECHNĚTE SI!

Přistupte pronárody a slyšte, národy, pozorně, poslouchejte! Izajáš 34:1

AKTUALITY

Příměstský tábor pro děti 22.-26.7.2019

Všechny malé indiánky a indiány srdečně zveme ke společnému dobrodružství! Indiánský poklad budeme hledat v Návsí ve dnech 22.7.-26.7.2019. Ale pozor! Přihlášky je nutno odevzdat do náčelnického stanu nejpozději […]

Pokračovat

Noc Kostelů 2019

Noc kostelů 2019 16h – DIVADLO VÍŤI MARČÍKA S pohádkovým představením Sněhurka a sedm trpaslíků (U farního kostela v Jablunkově) 17h – Bude možnost si vyjít na kostelní věž […]

Pokračovat

,,Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen“. (Jan 3:16-17)