Biblický verš na rok 2019

Ani jedno ze všech dobrých slov, která Hospodin mluvil k domu izraelskému, nezapadlo: všechno se uskutečnilo. Jozue 21,45

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Galatským 5,1

AKTUALITY

Konference rodin 2019

18. Konference rodin Připravujeme 18. Konferenci rodin, která se uskuteční ve dnech 26.-28. 10. 2019 v Hotel Dębowiec – Bielsko Biała (Polsko). Naši hosté a přednášející IRENA A PETR SMÉKALOVI […]

Pokračovat

VDĚČNOST ZA SVOBODU 2019

TERMÍN Neděle 22. 9. 2019 od 15:00 hodin MÍSTO Český Těšín – Evangelický kostel SCEAV Na Nivách PROGRAM „Koncert vděčnosti za svobodu” Johann Sebastian Bach (1685–1750): Moteto „Komm, Jesu, […]

Pokračovat

,,Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen“. (Jan 3:16-17)