Biblický verš na rok 2019

Ani jedno ze všech dobrých slov, která Hospodin mluvil k domu izraelskému, nezapadlo: všechno se uskutečnilo. Jozue 21,45

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Galatským 5,1

AKTUALITY

Xcamp 13.7-20.7 2019

Xcamp je multižánrový křesťanský festival konaný od 13. – 20.7. ve Smilovicích. Letošní ročník nese název Revoluční modlitba – téma je Modlitba Páně. Účastníci a návštěvníci festivalu si mohou […]

Pokračovat

Awana letní tábor 2019

Awana jede na tábor!  Letní Awana tábor se uskuteční 14.-24.8.2019 v Jeseníkách. Přihlášku odevzdávejete do 30.6 na faře nebo hlavnímu vedoucímu. Stáhnout si ji můžete zde. Počet míst je […]

Pokračovat

Příměstský tábor pro děti 22.-26.7.2019

Všechny malé indiánky a indiány srdečně zveme ke společnému dobrodružství! Indiánský poklad budeme hledat v Návsí ve dnech 22.7.-26.7.2019. Ale pozor! Přihlášky je nutno odevzdat do náčelnického stanu nejpozději […]

Pokračovat

,,Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen“. (Jan 3:16-17)