Biblický verš na rok 2019

Ani jedno ze všech dobrých slov, která Hospodin mluvil k domu izraelskému, nezapadlo: všechno se uskutečnilo. Jozue 21,45

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Galatským 5,1

AKTUALITY

FOTBALOVÝ KROUŽEK 2019/2020

FOTBALOVÝ KROUŽEK 2019/2020 Baví tě fotbal? Chcešpoznat nové kamarády? PŘIDEJ SE K NÁM. Hlavní náplní je především pohyb a hra s míčem. Děti se naučí základy fotbalu, ale důraz […]

Pokračovat

Biblický kvíz/ Quiz Biblijny

Všichni jsou srdečně zváni/ Zapraszamy wszystkich serdecznie Biblický kvíz / Quiz Biblijny 10. listopadu po bohoslužbě v salce na faře 2 kategorie – konfirmandé/dorost a mládež/dospělí 2 překlady – […]

Pokračovat

Awana 2019/2020

Zveme Tě a Tvé kamarády na dětský klub AWANA Co vás čeká: Speciální pohybové AWANA hry, seznamování se s Biblí, další pestré aktivity, zpívání písní a spousta zábavy Kdy: […]

Pokračovat

Změny bohoslužeb od 7.10.2019 !!!

Drazí náveští sborovníci! Z důvodů rozsáhlé rekonstrukce kostela jsme nuceni od 7. října 2019 náš náveský kostel na nějaký čas (2-3 týdny) uzavřít. Bohoslužby se budou konat v přilehlém kulturním areálu […]

Pokračovat

Konference rodin 2019

18. Konference rodin Připravujeme 18. Konferenci rodin, která se uskuteční ve dnech 26.-28. 10. 2019 v Hotel Dębowiec – Bielsko Biała (Polsko). Naši hosté a přednášející IRENA A PETR SMÉKALOVI […]

Pokračovat

,,Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen“. (Jan 3:16-17)