Setkání maminek

Jsme skupina maminek, které se schází každou druhou a čtvrtou středu v měsíci u kafe a něčeho dobrého. Povídáme si, probíráme vážná témata i veselé zážitky, tvoříme, zpíváme a bavíme se. V tom všem objevujeme a poznáváme Boha. Zveme tě mezi nás.

NAŠE OBLÍBENÉ RECEPTY

Vedoucí: Alžběta Brzezinová | [email protected]

Skupinka pro ženy

Scházíme se každou středu ve 20:00 online na Zoomu. Odkaz najdete vždy v daný den na facebookových stránkách našeho sboru. Půvab této skupinky je také v tom, že se každou středu potkáte s někým jiným, často také ve všech generacích. Na skupince nutně nemusíte být pokaždé, přijďte, když budete chtít kontakt s dalšími ženami, společenství, modlitby. Aktuálně čteme svědectví paní Ruth Grahamové, manželky evangelisty Billyho Grahama. K tomu máme pár diskusních otázek a na závěr modlitby. Celá skupinka trvá cca hodinku.

Setkání sester – křesťanská služba

Každý čtvrtek v měsíci se schází na faře sestry, které se věnují křesťanské službě. Tradicí se stal prostřený stůl, něco dobrého na zub a zpěvníčky Glorie. Věnujeme se ale také studiu – v současné době probíráme knihu „Láska jako životní styl“ Garyho Chapmana. Součástí setkání je i „pracovní“ část, kdy si „rozdělíme“ jubilanty z našeho sboru, které je třeba navštívit s malým dárkem a přáníčkem.
Třikrát ročně sestry připravují bohoslužby pro starší generaci - před Velikonocemi, koncem června a začátkem podzimu. Na dvou z těchto setkání je připraveno posezení na faře s obědem a sladkým pohoštěním. Účastníky zveme také na malý výlet. Už jsme navštívili okolní sbory, muzeum v Bystřici nebo URSUS v Dolní Lomné. Poslední výlet byl do Oldřichovic, kde nás moc mile přivítal „náš“ (bývalý) pastor Jiří Chodura s manželkou. Bylo to moc pěkné setkání.
Jednou ročně si dopřejeme nějaký výlet i my. V září jsme byly v polském Těšíně, prošly jsme si náměstí, podívaly se na výstavu krojů a poseděly v cukrárně u výborných zákusků a kávy.

Vedoucí: Hanka Martýnková | tel.: 777 682 428

Kontakty

  • Farní sbor SCEAV Návsí
  • Dlouhá 48, 739 92 Návsí


Přejít na Kontakty