Nedělní besídka

Ahoj děti!
Když jdou rodiče na bohoslužby, na vás se těšíme na nedělní školce nebo jesličkách. Co tam budete dělat? Určitě se nebudete nudit! Společně si zazpíváme, zahrajeme si super hry nebo něco vyrobíme, ale hlavně budeme poznávat Pána Boha.
Naše setkání probíhá každou neděli od 9 hodin na faře. Program je připravený zvlášť pro děti, které ještě nechodí do školy a zvlášť pro školáky.
Tak přijďte, jste vítány!

Vedoucí: Pavel a Simona Kaletovi | tel.: 606 779 008, 731 492 792

Klub Awana

AWANA je mezinárodní neziskovou misijní organizací pro děti, která pracuje ve 110 zemích světa a pomáhá křesťanským sborům v jejich úsilí o duchovní výchovu mladé generace prostřednictvím tzv. Awana klubů. Více informací na stránkách této organizace. Awana je program pro sborové děti mladšího školního věku. Awana seznamuje děti s cestou spásy prostřednictvím základních biblických veršů. Efektivita programu spočívá v práci s malými skupinkami. Propracovaný systém týmových her pomáhá dětem v jejich zrání uprostřed kolektivu vrstevníků. Pravidelná setkání jsou každý pátek v české ZŠ Návsí od 16.00 hod. Klub je určen pro děti od 1. do 7. třídy. Srdečně zvou organizátoři!

Více informaci na stránkach Awany Návsí

Vedoucí: Tomasz Hlawiczka | tel.: 776 259 707

Awana

Fotbalový kroužek

Je Ti mezi 8 a 15? Baví Tě fotbal?
Fotbalový kroužek probíhá každou středu. Délka jednoho tréninku je 90 minut (16:30-18:00). Prvních 45 minut je rozcvička + základní fotbalové dovednosti. Dalších 15 minut je věnováno duchovnímu programu, kde se snažíme vštípit dětem základní křesťanské hodnoty včetně evangelia, ve zbylých 30 minutách hrajeme fotbal.

Přihlášku a plakátek naleznete zde: Přihláška Plakát

Vedoucí: David Czyž | [email protected] | tel.: 736 116 003

Výuka náboženství

Téměř ve všech českých i polských školách a školkách v Návsí, Písečné, Jablunkově, Milíkově a Dolní Lomné mají děti možnost přicházet na hodiny náboženství. Společně si vyprávíme příběhy z Bible, modlíme se, zpíváme a najdeme si čas na hry, malování nebo nějaké pěkné video. Jsme moc vděční za čas, který s dětmi můžeme trávit. Vyučování se účastní asi 200 dětí.

Kreativní kroužek

Pro děti od 6 let připravujeme kreativní kroužek, který na faře funguje již řadu let. Malování, kreslení, stříhání, lepení, mozaika, skládání z papíru děti opravdu baví. Minulý rok jsme přidali i vaření – oblíbená je pizza, pečení perníčků, ovocný pečený čaj nebo ovocné jednohubky. Dvakrát ročně si děti připraví program, se kterým jdeme potěšit babičky a dědečky do DPS v Návsí a v Dolní Lomné. Účast na kroužku je 10 – 16 dětí.

Kontakty

  • Farní sbor SCEAV Návsí
  • Dlouhá 48, 739 92 Návsí


Přejít na Kontakty