Emaus

Nynější sborový dům Emaus byl původně evangelickou školou, která byla založena již v roce 1784. V době největšího rozkvětu se v ní učilo více než sto žáků. Pak tato budova sloužila jako dům pro správce kostela a místo, kde mnozí evangelíci přicházející až ze vzdálené obce Istebná (dnes v Polsku) nacházeli odpočinek po několikahodinové cestě na bohoslužby. V roce 1995 byl dům kompletně zrenovován a nyní slouží pro sborové účely, pobyty konfirmandů, mládeží a rodin z různých sborů. Také vy jste srdečně zváni zakusit krásnou atmosféru staré evangelické školy.

Emaus

Ceník ubytování

K níže uvedeným poplatkům za ubytování je potřeba ješte přičíst energie, které se platí podle skutečné spotřeby.

Polozka Cena Cena od 1.9.2021
Děti od 0 do 3 let (včetně) Zdarma Zdarma
Děti od 4-12 let (včetně) 80 Kč/noc 100 Kč/noc
Studenti a nepracující od 13-26 let 100 Kč/noc 120 Kč/noc
Pracující 120 Kč/noc 150 Kč/noc
Povinný poplatek za prostěradlo a povlečení polštáře 30 Kč/osoba 30 Kč/osoba
Kompletní povlečení 50 Kč/osoba 50 Kč/osoba
Plyn (13 Kč/m3), elektřina (8 Kč/KWh) , voda (81Kč/m3) dle spotřeby dle spotřeby
Poplatek za použití kuchyně 100 Kč/den 100 Kč/den
Poplatek za úklid prízemí 150 Kč (možno provést vlastní úklid) 300 Kč (možno provést vlastní úklid)
Poplatek za úklid celé budovy 400 Kč (možno provést vlastní úklid) 500 Kč (možno provést vlastní úklid)

JEDNODENNÍ AKCE – Cena za spotřebované energie (viz výše uvedený ceník) + 1500 Kč poplatek za používání přízemí.

Další důležité informace:

  • – Po pobytu jsou účastníci žádáni provést úklid budovy
  • – Třídíme odpad (plasty, papír zvlášt), zeleninové zbytky na kompost
  • – V budově je zákaz přemisťování nábytku (jen se svolením provozovatele)
  • – V budově je přísný zákaz kouření
  • – Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi

Kontakty

  • Farní sbor SCEAV Návsí
  • Dlouhá 48, 739 92 Návsí


Přejít na Kontakty