Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země!
Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu.
Žalm 96,1-2

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR

Dirigent: Filip Kasztura, tel.: 734 642 654

Sbor

Videa a písně k poslechu na Youtube

HUDEBNÍ SKUPINY

Dorostová chválící skupina

vedoucí: Mirka Hławiczková, tel.: 736 442 839

Paweł a Zuzanna Niedobowie

Na kanále Youtube si můžete poslechnout písně manželů Niedobových.

Niedobowie

Večery koled

2020

2019

Kontakty

  • Farní sbor SCEAV Návsí
  • Dlouhá 48, 739 92 Návsí


Přejít na Kontakty