Snídaně pro muže online

Snídaně pro muže aneb příležitost jak společně začít sobotní den!

 


17.04.2021

Velikonoční pozdrav

Síla krve

Neboť toto je má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.

Matouš 26,28

Najdou se takoví, kteří při pohledu na ní omdlévají. Najdou se takoví, kteří se jí štítí. A přece bychom bez ní nemohli žít!

V publikaci „Úžasný Bůh“ čteme, že červené krvinky fungují tak trochu jako doručovací služba. Přenášejí kyslík a jiné živiny do všech buněk v našem těle. Ač je to neuvěřitelné, cévní systém dospělého člověka měří cca 100 000 km. Stačí pouhých 30 sekund, aby červená krvinka prošla celým krevním oběhem člověka. A srdce? Za celý dospělý život srdce přečerpá až 238 milionů litrů krve, což je asi 138 krát více než objem vody v bazéně o délce 50 metrů. A pokud máte strach z komárů – nebojte. K vysátí krve z jednoho člověka by bylo zapotřebí 1 200 000 komárů, což není zrovna pravděpodobné.

Krev člověka má obrovskou sílu a význam. Bez krve život zaniká. A přesto je zde ještě silnější médium – krev Ježíše Krista. Spravedlivá, nevinná, prolita na kříži pro náš hřích. Krev, která přináší odpuštění, spasení a život věčný. Vše, co pro to potřebujeme udělat, je uvěřit.

Drazí, nebylo jiné možnosti, nebylo jiné cesty. Ježíšova krev prolita na kříži byla jediným způsobem, jak změnit temnotu smrti na světlo. Na vzkříšení. Na život. Proto Ježíš podstoupil kříž. Abychom my nemuseli, abychom my mohli žít. Proto Ježíš upadl do naprosté temnoty, temnoty odloučení od svého Otce, abychom nemuseli my. Vidíme tu obrovskou Boží lásku? Lásku, která se z Jeho milovaného Syna přelévá na nás? Lásku, která nás chce uchránit od soudu a zatracení?

Přijměme dar krve Ježíše Krista, Jeho odpuštění a milost! Opatrujme ji, jako něco vzácného a jedinečného!

Přeji vám všem požehnané prožití svátků velikonočních!

 

pastor Jan Fojcik


01.04.2021

Sčítání lidu

27.3. začíná sčítání lidu. Ve formuláři je možnost uvést církev, ke které se člověk hlásí. Statistická data jsou důležitá, třeba proto, aby stát bral církve jako významného partnera . Název církve je třeba vyplnit přesně, název naší církve můžete zapsat dvěma způsoby.


27.03.2021

Vzpomínka

Ekumenická rada církví nás zve k vyjádření solidarity.
V pondělí 22. března se ve 12:00 hodin po celé republice bude držet minuta ticha za oběti pandemie COVID-19. Na tento den totiž připadá výročí od prvního dokumentovaného úmrtí na nákazu novým koronavirem.
Během uplynulého roku zemřelo na následky tohoto onemocnění více než 24 000 našich spoluobčanů.
Ekumenická rada církví se rozhodnutím svého řídícího výboru připojuje k výzvě občanské iniciativy „Minuta ticha“ a prosí členské církve, aby vyzvaly své věřící k tiché modlitbě v poledne 22.března a tam, kde je to technicky možné, také vyzvaly duchovní správce farností a sborů k rozeznění zvonů na památku všech obětí pandemie a jako vyjádření podpory a účasti pozůstalým.
Přidáte se symbolicky taky?


22.03.2021

Kontakty

  • Farní sbor SCEAV Návsí
  • Dlouhá 48, 739 92 Návsí


Přejít na Kontakty