Biblická hodina

Maminky ze SCEAV v Návsí zvou na biblickou hodinu na téma:

Jak vypustit děti z hnízda?

Hostem bude pastor Bohdan Taska

NEDĚLE, 20.11.2022 V 17:00 NA FAŘE V NÁVSÍ

HLÍDÁNÍ PRO DĚTI ZAJIŠTĚNO


20.11.2022

EKUMENICKÁ RADA CÍRKVÍ VYZÝVÁ K POMOCI UKRAJINĚ

Se zármutkem a bolestí v srdci přijímáme zprávy o aktuálním dění a válečném konfliktu na Ukrajině a vyzýváme k přímluvným modlitbám. Modleme se za obnovení míru i za to, aby ztráty na lidských životech byly co nejmenší a válečný konflikt byl brzy ukončen.

Mnozí z nás máme na Ukrajině své blízké, přátele, kolegy a je nám nesmírně líto, co teď všichni prožívají a čemu jsou vystaveni.

Jsme v kontaktu s vedením Evangelické církve na Ukrajině a proto vyhlašujeme finanční sbírku na humanitární pomoc Ukrajině - číslo konta: 621246791/0100, VS 911403. Vaše finanční dary budou sloužit na konkrétní pomoc lidem v nouzi a zasaženým tímto válečným konfliktem.

Tomáš Tyrlík, biskup

 

Odkaz na stránky SCEAV


26.02.2022

Ekumenická rada církví vyzývá k modlitbám

21. 2. 2022

Tisková zpráva

Ekumenická rada církví vyzývá k modlitbám za mír na Ukrajině
 

Ekumenická rada církví se znepokojením pozoruje zhoršující se bezpečnostní situaci na Ukrajině. Věříme a doufáme, že se podaří odvrátit hrozbu válečného konfliktu, který by svými dopady zřejmě ovlivnil celou Evropu. V modlitbách se obracíme k Bohu, o kterém vyznáváme, že je Bohem pokoje (Žd 13,20), aby odvrátil tuto hrozbu a obnovil mír mezi lidmi i mezi státy. Zároveň jsme si vědomi zaslíbení Pána Ježíše Krista: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ (Mt 5,9) a proto apelujeme na všechny, kdo jsou v pozici, v níž mohou k míru přispět, aby se, vedeni Duchem svatým, stali tvůrci pokoje. Vyzýváme také všechny věřící a lidi dobré vůle, aby se slovy, činy i modlitbami přidali podle svých sil k této výzvě.

 

Pro bližší informace, prosíme, kontaktujte:

Petra Jana Vinše, generálního sekretáře ERC

mob. 734 641 687, e-mail: [email protected]

 

 

Ekumenická rada církví v ČR

Donská 370/5

101 00 Praha 10

Mobil: 734 641 687

E-mail: [email protected]


21.02.2022

Snídaně pro muže

Snídaně pro muže

5.2.2022 v 7:00 v Návsí na faře


05.02.2022

Hudební klubík + pěvecký sbor

Pojď si s námi zazpívat!

Hudební klubík pro děti od 3 do 6 let, a také dětský pěvecký sbor od 6 do 13 let. Jedinečná příležitost, jak rozvíjet hudební vlohy našich ratolestí.

Každý čtvrtek od 15.30 hod. Začínáme 7. října 2021. Těšíme se na vás!


07.10.2021

Fotbalový kroužek

Baví tě fotbal? Chceš poznat nové kamarády? Pak se přidej k fotbalovému týmu, který se schází každou středu od 16.30 do 18.00 hod. Srdečně zveme!


06.10.2021

Awana

Přijď na první letošní Awanu!

Bude v pátek 1. 10. 2021 v 16:00 v tělocvičně české školy v Návsí. 

 

Těšíme se na tebe :) 


01.10.2021

Kontakty

  • Farní sbor SCEAV Návsí
  • Dlouhá 48, 739 92 Návsí


Přejít na Kontakty