Olympijské hry - Awana tábor

Ahoj táborníci,
Po roce jsme zase tady. Chystáme se opět na tábor se super sportovním programem. Letos se spolu vydáme na olympijské hry Kinesej Ilodu In Roh.
Budeme sportovat, hrát olympijské hry, zažijeme spoustu zábavy a poznáme nové kamarády.
Ale taky se naučíme spoustu nových věcí!
Tak pojeď si s námi zasportovat
a užít si spoustu zábavy!


Jeseníky – Horní údolí
Termín: 20. - 29. 8. 2021

Přihláška na Awana blogu


30.06.2021

DO KOSTELA!

Milí přátelé, zveme vás DO KOSTELA! Od neděle 2. 5. se můžeme vidět osobně v kostele A JE POVOLEN SPOLEČNÝ ZPĚV! Povinností jsou respirátory, rozestupy 2 metry a desinfekce. Nedělní besídka zatím nebude.


02.05.2021

Rok Solidarity

Rok 2021 by v naší církvi vyhlášen rokem solidarity. Máme možnost přispět na dobrou věc. Můžeme podpořit projekty Slezské Diakonie a ústavu Šance podaná ruka na podporu bydlení a organizace "Hlas mučedníků" a "Open Doors".

Solidarita v bydelní:
číslo účtu 621246791/0100
var. symbol pro Slezskou Diakonii: 911501
var. symbol pro Šanci poadná ruka: 911502

Pomoc pronásledované cirkvi:
číslo účtu 621246791/0100
var. symbol pro Hlas mučedníku a Open Doors: 911500

 

 


27.04.2021

Velikonoční pozdrav

Síla krve

Neboť toto je má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.

Matouš 26,28

Najdou se takoví, kteří při pohledu na ní omdlévají. Najdou se takoví, kteří se jí štítí. A přece bychom bez ní nemohli žít!

V publikaci „Úžasný Bůh“ čteme, že červené krvinky fungují tak trochu jako doručovací služba. Přenášejí kyslík a jiné živiny do všech buněk v našem těle. Ač je to neuvěřitelné, cévní systém dospělého člověka měří cca 100 000 km. Stačí pouhých 30 sekund, aby červená krvinka prošla celým krevním oběhem člověka. A srdce? Za celý dospělý život srdce přečerpá až 238 milionů litrů krve, což je asi 138 krát více než objem vody v bazéně o délce 50 metrů. A pokud máte strach z komárů – nebojte. K vysátí krve z jednoho člověka by bylo zapotřebí 1 200 000 komárů, což není zrovna pravděpodobné.

Krev člověka má obrovskou sílu a význam. Bez krve život zaniká. A přesto je zde ještě silnější médium – krev Ježíše Krista. Spravedlivá, nevinná, prolita na kříži pro náš hřích. Krev, která přináší odpuštění, spasení a život věčný. Vše, co pro to potřebujeme udělat, je uvěřit.

Drazí, nebylo jiné možnosti, nebylo jiné cesty. Ježíšova krev prolita na kříži byla jediným způsobem, jak změnit temnotu smrti na světlo. Na vzkříšení. Na život. Proto Ježíš podstoupil kříž. Abychom my nemuseli, abychom my mohli žít. Proto Ježíš upadl do naprosté temnoty, temnoty odloučení od svého Otce, abychom nemuseli my. Vidíme tu obrovskou Boží lásku? Lásku, která se z Jeho milovaného Syna přelévá na nás? Lásku, která nás chce uchránit od soudu a zatracení?

Přijměme dar krve Ježíše Krista, Jeho odpuštění a milost! Opatrujme ji, jako něco vzácného a jedinečného!

Přeji vám všem požehnané prožití svátků velikonočních!

 

pastor Jan Fojcik


01.04.2021

Sčítání lidu

27.3. začíná sčítání lidu. Ve formuláři je možnost uvést církev, ke které se člověk hlásí. Statistická data jsou důležitá, třeba proto, aby stát bral církve jako významného partnera . Název církve je třeba vyplnit přesně, název naší církve můžete zapsat dvěma způsoby.


27.03.2021

Vzpomínka

Ekumenická rada církví nás zve k vyjádření solidarity.
V pondělí 22. března se ve 12:00 hodin po celé republice bude držet minuta ticha za oběti pandemie COVID-19. Na tento den totiž připadá výročí od prvního dokumentovaného úmrtí na nákazu novým koronavirem.
Během uplynulého roku zemřelo na následky tohoto onemocnění více než 24 000 našich spoluobčanů.
Ekumenická rada církví se rozhodnutím svého řídícího výboru připojuje k výzvě občanské iniciativy „Minuta ticha“ a prosí členské církve, aby vyzvaly své věřící k tiché modlitbě v poledne 22.března a tam, kde je to technicky možné, také vyzvaly duchovní správce farností a sborů k rozeznění zvonů na památku všech obětí pandemie a jako vyjádření podpory a účasti pozůstalým.
Přidáte se symbolicky taky?


22.03.2021

Kontakty

  • Farní sbor SCEAV Návsí
  • Dlouhá 48, 739 92 Návsí


Přejít na Kontakty