BOHOSLUŽBY

rozpis a odkaz na kázání

Drazí náveští sborovníci,

situace se velmi rychle mění. Vláda ČR vyhlásila stav nouze, což mimo jiné znamená zákaz všech akcí pro 30 a více osob. Tímto jsme nuceni přehodnotit včerejší rozhodnutí na následující:
  1. Páteční i nedělní bohoslužby se až do odvolání nebudou konat.
  2. Všechna další setkání, kde počet přesahuje hranici 30 osob (setkání konfirmandů, pobyt konfirmandů a dorostu, nedělní biblické hodiny) se z tohoto důvodu nekonají.
  3. Povzbuzujeme všechny sborovníky, aby v nastalé situaci prožili bohoslužby u internetového přenosu z domova. Věříme, že tento vývoj může přinést i něco pozitivního a tak povzbuzujeme, abychom bohoslužby prožili v rodinném kruhu. Je možné využít novou situaci k duchovnímu prospěchu našich rodin.
Níže uvádíme internetová vysílání sousedních sborů:
Děkujeme za schovívavost, prosíme o vytrvalé modlitby v duchu verše z 2 Timoteovy 1,7:
„Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.“

Záznamy 

Záznamy kázání, si můžete poslechnout zde.