Konfirmace

Konfirmační příprava v našem sboru je dvouletá. Přirozeně navazuje na vyučování náboženství ve školách. První rok se věnujeme biblickým příběhům, společně si projdeme Starým i Novým Zákonem. Konfirmační přípravu začínáme „seniorátním adapťákem“, kdy se na víkend setkají v Emaus všichni konfirmandé našeho seniorátu.

Druhým rokem se děti věnují „věrouce“ – Co je křest, Večeře Páně, Desatero, Vyznání víry, církevní dějiny… Jednou měsíčně máme společná setkání – chodíme do Muzea Bible, plánujeme výlet do některého ze sousedních sborů. Před Velikonocemi připravujeme „sederovou večeři“. Konfirmandé prokazují své znalosti při testu, který píší na zimním pobytu a prezentací v kostele.

Letos máme v obou ročnících 23 konfirmandů

Dorost

Kdo jsme? Skupina mladých lidí od 13 do 18 let. Proč se scházíme? Protože se chceme společně dozvídat o Bohu, poznávat Ho a prožít skvělý čas s přáteli. Kdy a kde? Scházíme se každý pátek v 16:00 na faře, hned vedle evangelického kostela v Návsí. (Momentálně na ZOOMu)

Pokud hledáš místo, kde můžeš poznat nové přátele, zahrát si nějakou hru a hlavně dozvědět se něco nového o Pánu Ježíši, tak určitě přijď mezi nás! Těšíme se!

Jan 15:12-15 - "Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého Otce."

Vedoucí dorostu: Samuel Labaj | [email protected] | tel.: 737 526 847

Mláděž

Jsme mladí křesťané ze Slezské církve evangelické z Návsí a okolí. Rádi trávíme svůj čas studiem Bible a poznáváním Ježíše Krista. Kromě toho chodíme na různé pobyty, výšlapy, sportujeme a hrajeme všemožné hry. S námi se rozhodně nudit nebudeš, proto určitě přijď mezi nás na faru v Návsí, kde se scházíme každý pátek od 19:00.

Naše webovky

Dokud není povoleno setkávání alespoň ve 20 lidech, budeme mít mládeže online. Budeme rádi, když se připojíš! Stačí napsat na [email protected] a pošleme ti odkaz na Zoom.

Pátek 19:00 – 21:00 | [email protected]

Kontakty

  • Farní sbor SCEAV Návsí
  • Dlouhá 48, 739 92 Návsí


Přejít na Kontakty